NEDEĽNÝ PIKNIK v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu NITRA, 15:00